Zdrowie i Medycyna

Internetowa strona tematyczna!

Pielęgniarki

Posted by admin on July - 7 - 2018 with Comments Off on Pielęgniarki
Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wsparcie dla lekarzy – niezastąpione pielęgniarki
Jakakolwiek grupa zawodowa, jaka egzekwuje zagadnienia powiązane z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się regulaminem moralnym. Etyka ma przyświecać szczególnie takim działaniom, jakie są powiązane z ludzkim zdrowiem i życiem. Stoi też u fundamentów medycyny. Wszyscy wiemy, czym jest przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, którzy wprowadzają pracę, identycznie rozpoznawalna jest zasada rozgłaszająca, że przede wszystkim nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów starożytnych. Reguły etyczne medycyny zostają aktualne obojętnie od upływu czasu. Ma obowiązek kierować się nimi każdy lekarz. Jak najbardziej, wspomniane reguły są wybitnie ogólne, niemniej jednak nakreślają najważniejsze powinności oraz ograniczenia, którym podlega pomagający chorym doktor oraz jego pielęgniarki. Wśród innych, znacznie bardziej szczegółowych wypada wymienić obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej. Pacjent poddawany leczeniu ma obowiązek czuć się pewnie i wiedzieć, że żadna z kwestii traktujących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane dłonie. Tylko w owym czasie proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał odpowiednio, albowiem we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań medycznych. W końcu to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie można zapominać, jeżeli medycyna ma dalej opierać się na etyce. W celu dostosowania wciąż poszerzającej się teoretycznej oraz wygodnej wiedzy medycznej stworzono liczne klasyfikacje, jakie porządkują wiele zagadnień z aspektu leczenia oraz diagnostyki.

Comments are closed.