kwi - 12 - 2016

Program do zarządzania urlopami

Duża korporacja jest jak organizm ludzki – każdy narząd oraz narząd ma obowiązek działać prawidłowo, by całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby szans, by przywrócić odpowiedni bieg całości przedsięwzięcia. W realności takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w zasadzie to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego przedsięwzięcia. Są organy, bez jakich organizm by nie przeżył mimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu pojedynczych komórek firmy płuca wolno porównać do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko by przestało istnieć. Harmonijne prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków i składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe niewątpliwie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone, jak e-urlopy. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przejmą inne organy. Są oczywiście narządy, bez jakich ciało może funkcjonować, choć będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z zwierzchników nakłada na niego samego większy aspekt obowiązków, tak jak po wyeliminowaniu jednej nerki zwiększa się przepływ przez drugą.

Comments are closed.